Đáp ứng mới 20% nhu cầu thực phẩm cho dân, Đà Nẵng mở lại tạp hoá và chợ

Đáp ứng mới 20% nhu cầu thực phẩm cho dân, Đà Nẵng mở lại tạp hoá và chợ. Ảnh: TT
Đáp ứng mới 20% nhu cầu thực phẩm cho dân, Đà Nẵng mở lại tạp hoá và chợ. Ảnh: TT
Đáp ứng mới 20% nhu cầu thực phẩm cho dân, Đà Nẵng mở lại tạp hoá và chợ. Ảnh: TT
Lên top