Đáp lời kêu gọi, Phú Thọ cử cán bộ chi viện Bình Dương chống dịch COVID-19

Đoàn 52 cán bộ y bác sỹ tỉnh Phú Thọ tạm chia tay người thân, lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: SYT Phú Thọ.
Đoàn 52 cán bộ y bác sỹ tỉnh Phú Thọ tạm chia tay người thân, lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: SYT Phú Thọ.
Đoàn 52 cán bộ y bác sỹ tỉnh Phú Thọ tạm chia tay người thân, lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19. Ảnh: SYT Phú Thọ.
Lên top