Đập bỏ phòng học cũ vì nhà tài trợ hứa cho 3 tỉ xây trường và cái kết đắng

Đại diện Công ty Cổ phần BMSGROUP Global (phải) trao bảng tài trợ 3 tỉ đồng xây dựng 6 phòng học tại trường THCS Phong Hiền (huyện Phong Điền) nhưng cuối cùng lại thất hứa. Ảnh: P.Đạt.
Đại diện Công ty Cổ phần BMSGROUP Global (phải) trao bảng tài trợ 3 tỉ đồng xây dựng 6 phòng học tại trường THCS Phong Hiền (huyện Phong Điền) nhưng cuối cùng lại thất hứa. Ảnh: P.Đạt.
Đại diện Công ty Cổ phần BMSGROUP Global (phải) trao bảng tài trợ 3 tỉ đồng xây dựng 6 phòng học tại trường THCS Phong Hiền (huyện Phong Điền) nhưng cuối cùng lại thất hứa. Ảnh: P.Đạt.
Lên top