Đào trụ điện, đơn vị thi công múc trúng hầm đạn cối ở chân đèo Bảo Lộc

Hiện trường phát hiện hầm đạn cối (Ảnh: P.S)
Hiện trường phát hiện hầm đạn cối (Ảnh: P.S)
Hiện trường phát hiện hầm đạn cối (Ảnh: P.S)
Lên top