Đảo Trần - “Trường Sa ở Đông Bắc” chính thức có điện lưới quốc gia

Đảo Trần chính thức có điện lưới quốc gia. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đảo Trần chính thức có điện lưới quốc gia. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đảo Trần chính thức có điện lưới quốc gia. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top