Đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Nghi Sơn: Nhiều vấn đề cần làm rõ

Nội dung chính của đề án đào tạo nguồn nhân lực cho KKT Nghi Sơn là đào tạo  nghề cho người lao động. Ảnh: T.L
Nội dung chính của đề án đào tạo nguồn nhân lực cho KKT Nghi Sơn là đào tạo nghề cho người lao động. Ảnh: T.L
Nội dung chính của đề án đào tạo nguồn nhân lực cho KKT Nghi Sơn là đào tạo nghề cho người lao động. Ảnh: T.L
Lên top