Đào nở sớm, rụng đầy gốc ở làng đào lớn nhất Hải Phòng

Ghi nhận chiều 16.1, hầu hết vườn đào đều nở hoa, một số cây hoa bắt đầu tàn. Ảnh PV
Ghi nhận chiều 16.1, hầu hết vườn đào đều nở hoa, một số cây hoa bắt đầu tàn. Ảnh PV
Ghi nhận chiều 16.1, hầu hết vườn đào đều nở hoa, một số cây hoa bắt đầu tàn. Ảnh PV
Lên top