Đào móng nhà, phát hiện gần 100kg tiền cổ

Một phần trong số gần 100kg tiền cổ mà người dân đào được ở Thạch Hạ. Ảnh: BT.
Một phần trong số gần 100kg tiền cổ mà người dân đào được ở Thạch Hạ. Ảnh: BT.
Một phần trong số gần 100kg tiền cổ mà người dân đào được ở Thạch Hạ. Ảnh: BT.
Lên top