Đào móng nhà, người dân ở Quảng Nam phát hiện quả bom 250kg

Quả bom được người dân phát hiện khi đào móng xây nhà ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Ba
Quả bom được người dân phát hiện khi đào móng xây nhà ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Ba
Quả bom được người dân phát hiện khi đào móng xây nhà ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Ba
Lên top