Đảo Lý Sơn sạch nhờ nói không với túi nilon

"Lý Sơn nói không với túi ni lông" - tấm biển hiện ngay trước mắt du khách khi vừa bước chân lên đảo. Ảnh: K.Q
"Lý Sơn nói không với túi ni lông" - tấm biển hiện ngay trước mắt du khách khi vừa bước chân lên đảo. Ảnh: K.Q
"Lý Sơn nói không với túi ni lông" - tấm biển hiện ngay trước mắt du khách khi vừa bước chân lên đảo. Ảnh: K.Q
Lên top