Đảo du lịch Cô Tô “khát nước”: Có thể phải cắt nước luân phiên

Lượng khách ra Cô Tô tăng đột biến do học sinh được nghỉ hè. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lượng khách ra Cô Tô tăng đột biến do học sinh được nghỉ hè. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lượng khách ra Cô Tô tăng đột biến do học sinh được nghỉ hè. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top