Tiêu tiền kiểu Rich Kid "thỏa mãn" bản thân hay khẳng định đẳng cấp?

Bộ trang phục lên tới gần trăm triệu.
Bộ trang phục lên tới gần trăm triệu.