Đánh thức thị trường du lịch nội địa để vực dậy nền kinh tế

Hội nghị toàn quốc về Du lịch năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Hội nghị toàn quốc về Du lịch năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Hội nghị toàn quốc về Du lịch năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Lên top