“Đánh thức” Bảo Định, kênh đào hơn 300 tuổi ở vùng Tây Nam Bộ

Kênh Bảo Định (đoạn qua TP.Tân An) đang hồi sinh, phục vụ phát triển kinh tế, du lịch cho tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Kênh Bảo Định (đoạn qua TP.Tân An) đang hồi sinh, phục vụ phát triển kinh tế, du lịch cho tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Kênh Bảo Định (đoạn qua TP.Tân An) đang hồi sinh, phục vụ phát triển kinh tế, du lịch cho tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Lên top