Danh sách toàn bộ 95 tác phẩm đạt giải Báo chí quốc gia năm 2016

Nhà báo Xuân Hùng - báo Lao Động lần thứ 2 liên tiếp nhận giải Báo chí quốc gia (Ảnh: LĐ)
Nhà báo Xuân Hùng - báo Lao Động lần thứ 2 liên tiếp nhận giải Báo chí quốc gia (Ảnh: LĐ)
Nhà báo Xuân Hùng - báo Lao Động lần thứ 2 liên tiếp nhận giải Báo chí quốc gia (Ảnh: LĐ)
Lên top