Danh sách mới các tuyến phố tạm cấm giao thông khi diễn ra Đại hội XIII

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: N. Trung
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: N. Trung
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: N. Trung
Lên top