Danh sách bệnh viện được phép xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19

Phòng xét nghiệm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: T.H
Phòng xét nghiệm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: T.H
Phòng xét nghiệm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ảnh: T.H
Lên top