Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dành hơn 355,4 tỉ đồng tặng quà cho người có công