Đánh giá rủi ro với từng tòa nhà khi đào hầm Nhổn - ga Hà Nội

Nghiệm thu chạy thử xong máy đào hầm Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh TH
Nghiệm thu chạy thử xong máy đào hầm Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh TH
Nghiệm thu chạy thử xong máy đào hầm Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh TH
Lên top