Về đề xuất Hà Nội mở thêm 14 làn ưu tiên cho xe buýt

Đánh giá nghiêm túc bài học BRT Kim Mã - Yên Nghĩa

Tuyến xe buýt nhanh Kim Mã - Yên Nghĩa chiếm dụng hạ tầng giao thông lớn khiến tình trạng giao thông tại Hà Nội càng thêm ách tắc. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tuyến xe buýt nhanh Kim Mã - Yên Nghĩa chiếm dụng hạ tầng giao thông lớn khiến tình trạng giao thông tại Hà Nội càng thêm ách tắc. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tuyến xe buýt nhanh Kim Mã - Yên Nghĩa chiếm dụng hạ tầng giao thông lớn khiến tình trạng giao thông tại Hà Nội càng thêm ách tắc. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top