Đánh dân, Phó Chánh Thanh tra ở Sóc Trăng bị... hạ lương

UBND thị xã Ngã Năm  - nơi ông Tùng công tác.
UBND thị xã Ngã Năm - nơi ông Tùng công tác.