Đánh cá vớt, vớt được quả bom "khủng"

Bom MK81- 250 LBS thời điểm vừa được trục vớt lên bờ. Ảnh: P Đ.
Bom MK81- 250 LBS thời điểm vừa được trục vớt lên bờ. Ảnh: P Đ.
Bom MK81- 250 LBS thời điểm vừa được trục vớt lên bờ. Ảnh: P Đ.
Lên top