Đang trục vớt hàng chục tấn hóa chất a-xít Clohydric chìm trên sông Đồng Nai

Xe bồn đang hút hóa chất từ các thuyền dưới sông Đồng Nai lên.
Xe bồn đang hút hóa chất từ các thuyền dưới sông Đồng Nai lên.
Xe bồn đang hút hóa chất từ các thuyền dưới sông Đồng Nai lên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top