Đăng tin chống phá Nhà nước trên mạng xã hội, bị xử phạt 5 triệu đồng

Tại cuộc họp giao ban công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2020, ông Nguyễn Hoàn - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị thông tin về nhiều trường hợp bị xử lý vì đăng tin lên mạng xã hội không đúng sự thật. Ảnh: ĐĐ.
Tại cuộc họp giao ban công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2020, ông Nguyễn Hoàn - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị thông tin về nhiều trường hợp bị xử lý vì đăng tin lên mạng xã hội không đúng sự thật. Ảnh: ĐĐ.
Tại cuộc họp giao ban công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2020, ông Nguyễn Hoàn - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị thông tin về nhiều trường hợp bị xử lý vì đăng tin lên mạng xã hội không đúng sự thật. Ảnh: ĐĐ.
Lên top