Dâng tặng trống đồng cho di tích Thành cổ Quảng Trị

Lễ bàn giao, tiếp nhận trồng đồng tại di tích Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Duy Hùng.
Lễ bàn giao, tiếp nhận trồng đồng tại di tích Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Duy Hùng.
Lễ bàn giao, tiếp nhận trồng đồng tại di tích Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Duy Hùng.
Lên top