Đang neo đậu ở bến, tàu cá bốc cháy ngùn ngụt

Lên top