Đăng lên mạng xã hội nội dung sai sự thật, một Phó bí thư bị cách chức

Trường chính trị Trần Phú nơi ông Thuận công tác.
Trường chính trị Trần Phú nơi ông Thuận công tác.
Trường chính trị Trần Phú nơi ông Thuận công tác.
Lên top