Đăng ký xét tuyển đại học qua học bạ tăng vọt

Đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng điểm học bạ ngày càng được nhiều thí sinh lựa chọn. Ảnh: Bích Hà
Đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng điểm học bạ ngày càng được nhiều thí sinh lựa chọn. Ảnh: Bích Hà
Đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng điểm học bạ ngày càng được nhiều thí sinh lựa chọn. Ảnh: Bích Hà
Lên top