Đăng ký thường trú tại TPHCM phải có 20m2 đất ở: Người lao động nhập cư lo lắng

Để được đăng ký thường trú tại TPHCM, lao động nhập cư sẽ phải có tối thiểu 20m2 đất ở. Ảnh: N.L.D
Để được đăng ký thường trú tại TPHCM, lao động nhập cư sẽ phải có tối thiểu 20m2 đất ở. Ảnh: N.L.D
Để được đăng ký thường trú tại TPHCM, lao động nhập cư sẽ phải có tối thiểu 20m2 đất ở. Ảnh: N.L.D
Lên top