Đăng kiểm theo quãng đường phức tạp, không sát với thực tế

Đăng kiểm theo quãng đường được nhìn nhận là phức tạp, không sát với thực tế. Ảnh: GT
Đăng kiểm theo quãng đường được nhìn nhận là phức tạp, không sát với thực tế. Ảnh: GT
Đăng kiểm theo quãng đường được nhìn nhận là phức tạp, không sát với thực tế. Ảnh: GT
Lên top