Đăng kiểm theo Km: Bộ Giao thông Vận tải khẳng định "không phù hợp"

Ở thời điểm hiện nay, quy định đăng kiểm theo thời gian là hợp lý. Ảnh: GT
Ở thời điểm hiện nay, quy định đăng kiểm theo thời gian là hợp lý. Ảnh: GT
Ở thời điểm hiện nay, quy định đăng kiểm theo thời gian là hợp lý. Ảnh: GT
Lên top