Đăng kiểm theo kilomet: Lợi bất cập hại

Các lái xe ôtô có thể dễ dàng quay chỉnh chỉ số trên đồng hồ công tơ mét. Ảnh GT
Các lái xe ôtô có thể dễ dàng quay chỉnh chỉ số trên đồng hồ công tơ mét. Ảnh GT
Các lái xe ôtô có thể dễ dàng quay chỉnh chỉ số trên đồng hồ công tơ mét. Ảnh GT
Lên top