Đang học đại học có phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Tân binh chia tay người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: PV
Tân binh chia tay người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: PV
Tân binh chia tay người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: PV
Lên top