Đang gặt lúa, một người dân bị sét đánh tử vong

Đang gặt lúa ngoài đồng, một người dân bị sét đánh tử vong (ảnh minh họa)
Đang gặt lúa ngoài đồng, một người dân bị sét đánh tử vong (ảnh minh họa)
Đang gặt lúa ngoài đồng, một người dân bị sét đánh tử vong (ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM