Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đang "ế khách", vẫn xây thêm bảo tàng nghìn tỉ

Phối cảnh tổng thể của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Phối cảnh tổng thể của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.