Đang cháy xưởng sửa chữa ôtô gần trung tâm thương mại

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Lên top