Đang cháy lớn tại kho hàng D Bạch Đằng, Hà Nội

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM