Đảng bộ Công ty Điện lực Đắk Nông liên tục khẳng định vai trò lãnh đạo

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Bí thư Đảng bộ PC Đắk Nông trao tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID – 19 cho tỉnh Đắk Nông.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Bí thư Đảng bộ PC Đắk Nông trao tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID – 19 cho tỉnh Đắk Nông.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Bí thư Đảng bộ PC Đắk Nông trao tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID – 19 cho tỉnh Đắk Nông.
Lên top