Dần xóa nhà kính: Trả lại mảng xanh cho đô thị Đà Lạt

Nhà kính vây kín thành phố Đà Lạt. Ảnh: PV
Nhà kính vây kín thành phố Đà Lạt. Ảnh: PV
Nhà kính vây kín thành phố Đà Lạt. Ảnh: PV
Lên top