Dân xếp hàng dài, quầy nông sản giá 0 đồng hết sạch sau 30 phút mở cửa

Người dân xếp hàng chờ tới lượt nhận rau tại gian hàng giá 0 đồng trước Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thắng Lê
Người dân xếp hàng chờ tới lượt nhận rau tại gian hàng giá 0 đồng trước Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thắng Lê
Người dân xếp hàng chờ tới lượt nhận rau tại gian hàng giá 0 đồng trước Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Thắng Lê
Lên top