Dàn xe hùng hậu của lực lượng PCCC Trung Quốc giúp dập lửa tại Móng Cái

Dàn xe chữu cháy cháy chuyên nghiệp của Lực lượng PCCC Trung Quốc tha gia dập lửa. Ảnh: T.N.D
Dàn xe chữu cháy cháy chuyên nghiệp của Lực lượng PCCC Trung Quốc tha gia dập lửa. Ảnh: T.N.D
Dàn xe chữu cháy cháy chuyên nghiệp của Lực lượng PCCC Trung Quốc tha gia dập lửa. Ảnh: T.N.D
Lên top