Dân vui hết cỡ, Đà Nẵng thưởng nóng 1 tỷ đồng cho U23 Việt Nam