Dân tự ý lấp sông xây dựng nhà trái phép: Chính quyền không biết!

Có 34 trường hợp lấn chiếm đất, tự ý san lấp, xây dựng công trình trái phép. 
Ảnh: NGUYỄN TRI
Có 34 trường hợp lấn chiếm đất, tự ý san lấp, xây dựng công trình trái phép. Ảnh: NGUYỄN TRI
Có 34 trường hợp lấn chiếm đất, tự ý san lấp, xây dựng công trình trái phép. Ảnh: NGUYỄN TRI
Lên top