"Dân trong vùng cách ly cứ an tâm ở nhà, mọi việc có chúng tôi lo"

Đi chợ giùm người dân. Ảnh: CTV
Đi chợ giùm người dân. Ảnh: CTV
Đi chợ giùm người dân. Ảnh: CTV
Lên top