Dân trồng lúa điêu đứng bởi sông trơ đáy do nắn dòng thi công thủy điện

Việc nắn dòng thi công thủy điện khiến việc sản xuất của nông dân bị ảnh hưởng. Ảnh: LX
Việc nắn dòng thi công thủy điện khiến việc sản xuất của nông dân bị ảnh hưởng. Ảnh: LX
Việc nắn dòng thi công thủy điện khiến việc sản xuất của nông dân bị ảnh hưởng. Ảnh: LX
Lên top