Dân trả lại gạo cứu đói vì cán bộ thôn "xẻo" cho nhiều hộ

Người dân bất bình vì nhận thiếu gạo do cán bộ thôn tự ý chia nhỏ để nhiều người được nhận. Ảnh: T.T
Người dân bất bình vì nhận thiếu gạo do cán bộ thôn tự ý chia nhỏ để nhiều người được nhận. Ảnh: T.T
Người dân bất bình vì nhận thiếu gạo do cán bộ thôn tự ý chia nhỏ để nhiều người được nhận. Ảnh: T.T
Lên top