Dân “tố” doanh nghiệp múc cát vào vựa khai thác thủy sản lâu đời ở Vân Đồn

Vệt hút cát để lại trên chương Dồ. Ảnh do người dân Quan Lạn, Vân Đồn cung cấp
Vệt hút cát để lại trên chương Dồ. Ảnh do người dân Quan Lạn, Vân Đồn cung cấp
Vệt hút cát để lại trên chương Dồ. Ảnh do người dân Quan Lạn, Vân Đồn cung cấp
Lên top