Dân tố chủ đầu tư điện gió vi phạm

Nhóm người của Cty CP Cơ điện lạnh kéo đến khu đất của ông Đà đòi thi công dự án mặc dù ông không đồng ý. Ảnh: T.L
Nhóm người của Cty CP Cơ điện lạnh kéo đến khu đất của ông Đà đòi thi công dự án mặc dù ông không đồng ý. Ảnh: T.L
Nhóm người của Cty CP Cơ điện lạnh kéo đến khu đất của ông Đà đòi thi công dự án mặc dù ông không đồng ý. Ảnh: T.L
Lên top