Dân thắc mắc hỗ trợ COVID-19, tổ trưởng dân phố cho "out" khỏi nhóm chat

Nhiều người dân bức xúc vì bị out khỏi nhóm, chỉ vì có ý kiến thắc mắc đến gói hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Nam Hiệp
Nhiều người dân bức xúc vì bị out khỏi nhóm, chỉ vì có ý kiến thắc mắc đến gói hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Nam Hiệp
Nhiều người dân bức xúc vì bị out khỏi nhóm, chỉ vì có ý kiến thắc mắc đến gói hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Nam Hiệp
Lên top