Dân phòng còng tay, đánh đập người bán hàng rong như tội phạm

Cánh tay của một người mặc áo xe bóp vào cổ anh Tình dù anh này chỉ vi phạm hành chính.
Cánh tay của một người mặc áo xe bóp vào cổ anh Tình dù anh này chỉ vi phạm hành chính.
Cánh tay của một người mặc áo xe bóp vào cổ anh Tình dù anh này chỉ vi phạm hành chính.
Lên top